fbpx

Palvelut

Etsitkö tapaa yksinkertaistaa liiketoimintaasi tai lisätä myyntiäsi IT-ratkaisujen avulla? Pätevien  asiantuntijoidemme, tietämyksemme ja käytössämme olevien työkalujen avulla pystymme tarjoamaan siihen parhaat keinot.

Novater tarjoaa täyden palvelun ohjelmistokehitystä asiakkaan ja tarpeiden kartoituksesta sekä järjestelmän analysoinnista alkaen. Yhdessä löydämme sopivimmat järjestelmäratkaisut ja integrointikeinot. Olemme ammattilaisia ohjelmistojen kehittämisessä ja järjestelmien integroinnissa (ohjelmistot, tietokannat, laitteet jne.).  Kaikki palvelumme, ylläpito ja tuki mukaan lukien, sovitetaan asiakkaan tarpeisiin luotettavuuteen ja asiakasmukavuuteen tähdäten.

Esiselvitys

Yleensä IT-projektit aloitetaan analysoimalla asiakkaan liiketoimintaa ja järjestelmiä. Jotkut selvitykset teemme muutamassa tunnissa, toiset vaativat enemmän aikaa ja perusteellisuutta – kaikki riippuu projektin laajuudesta.

Yrityksen ja järjestelmien kartoituksen vaiheet:

  • Aloitamme järjestelmäanalyysillä, jossa tutkimme tarkoin asiakkaan liiketoimintamallia, prosesseja ja   järjestelmiä.
  • Yritysanalyysi paljastaa meille, kuinka nykyinen järjestelmä toimii ja vaikuttaa eri prosesseihin. Analyysissä tarkastelemme järjestelmän arkkitehtuuria, moduuleita, käyttöliittymiä ja dataa.
  • Analysoimme ohjelmistokehityksen tai integrointiprosessin tarpeita.
  • Määrittelemme uuden tai parannetun ohjelmiston tai integraation tarpeet ja ehdot.
  • Lopuksi laadimme kootuista tiedoista dokumentaation, jossa kuvataan ongelmakohdat, kehitysmahdollisuudet ja lisätarpeet selvennysten ja prosessikaavioiden kera.
Lue lisää

Järjestelmäsuunnittelu

IT-projektin järjestelmäsuunnittelulla tähdätään tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseen sekä käytön ja hallinnan yksinkertaistamiseen. Jokainen asiakas ja järjestelmä on erilainen, ja siksi lähtökohtana on asiakkaan järjestelmän erityispiirteet ja hänen tavoitteensa, jotta haluttuihin tuloksiin päästäisiin.

Kun järjestelmän ja toiminnan analyysistä on saatu tarvittavat tiedot ja asiakkaan järjestelmän mahdollisuudet ja projektin tavoite on arvioitu, voimme edetä järjestelmän suunnitteluun. Hyvin toimivan ja johdonmukaisen järjestelmän luomiseksi käytämme suunnittelussa ylhäältä alas tai alhaalta ylöspäin -lähestymistapaa. Edellinen lähtee liikkeelle johdon asettamista korkean tason tavoitteista, jälkimmäinen taas perustuu operatiivisen tason resurssipohjaiseen tavoiteasetantaan. Keskitymme järjestelmän arkkitehtuuriin, logiikkaan ja datavirtoihin sekä käyttäjien tarpeisiin.

Lue lisää

Ohjelmistosuunnittelu

Tarjoamme ohjelmistokehityspalvelua nykyisten järjestelmien parantamiseksi tai täysin uusien järjestelmien luomiseksi. Luomme mielellämme uuden ohjelmiston alusta pitäen tai suoritamme integrointeja tavanomaisia tai räätälöityjä ohjelmistokehitysmenetelmiä käyttämällä.

Kun projektin kattavuus on määritelty, pystymme arvioimaan asiakkaan järjestelmätarpeet kehitysprosessin aloittamiseksi. Koska asiantuntijamme pystyvät löytämään kaikki tarvittavat tiedot suoraan järjestelmästä,  asiakkaamme voivat keskittyä yrityksensä muihin tärkeisiin asioihin. Tarjoamme ammattimaisia palveluja ja pidämme lupauksemme, joten yhteistyömme tulee olemaan sujuvaa ja tehokasta.

Kehitystyön aikana huolehdimme projektin hallinnasta ja selkeästä viestinnästä, ohjelmoinnista, dokumentoinnista, testauksesta ja tarvittaessa myös jatkokehityksestä. Autamme asiakkaitamme myös uusien järjestelmien käyttöönotossa tarjoamalla koulutusta ja tukea.

Jokainen projekti on erilainen ja nautimme uusista haasteista. Olemme aina valmiita kehittämään taitojamme ja menetelmiämme. Ohessa suppea yhteenveto päivittäin käyttämistämme teknologioista ja työkaluista:

Teknologioita: C#, Python, PHP, JavaScript, Node.js React Native, Microsoft SQL, SQLite, Sybase, MariaDB, PostgreSQL, MySQL, Oracle Database jne.

Työkaluja: JIRA, Bitbucket, VS Code, Visual Studio jne.

Lue lisää

Integrointi

Järjestelmien integrointi luo uutta arvoa monilla aloilla. Kaikissa yrityksissä arvostetaan ratkaisuja, jotka prosesseja yksinkertaistamalla lisäävät näkyvyyttä markkinoilla ja nostavat tehokkuutta.  Myös parempia työkaluja käyttöönsä saavat tyytyväiset työntekijät parantavat organisaation tulosta. Integraatio auttaa lisäksi alentamaan kustannuksia ja vähentämään turvallisuusriskejä, sillä kaikki prosessit käsitellään yhdellä alustalla automaattisesti, ilman että ihmiset puuttuvat asioihin.

Tarjoamme ohjelmistojen välisiä sekä laitteiden ja ohjelmistojen välisiä integrointeja. Käytämme parhaimpia integrointimenetelmiä ja tarpeen mukaan joko suppeampaa tai laajempaa integraatiotasoa auttaaksemme asiakkaita saavuttamaan tavoitteensa.

Autamme integroimaan eri järjestelmiä ja ohjelmistoja. Niitä voivat ovat muun muassa verkkokaupat, ERP-järjestelmät, APS, tuotannonsuunnittelu, anturit (IOT), tuotantokoneet sekä erilaiset valmiina hankitut tai räätälöidyt yritysohjelmistot.

Lue lisää

Kehitystöiden jatkaminen

Voimme jatkaa myös toisten ohjelmistokehittäjien aloittamia projekteja. Vaikka nämä projektit ovat usein haasteellisia ja vievät enemmän aikaa, ne ovat asiakkaillemme olennaisen tärkeitä. Tiimimme on ottanut menestyksellä hoitaakseen erilaisia kehitysprojekteja, jopa sellaisia, joissa on puutteellinen perusdokumentaatio.

Jos käytät tuotetta, palvelua tai ohjelmistoa, joka on vanhentunut, toimii huonosti eikä vastaa odotuksiasi, ota yhteyttä meihin jotta voimme auttaa sinua.

Tällaisissa projekteissa teemme yhteistyötä aiempien kehittäjien kanssa – saamme heiltä yleiskuvan projektista, samoin tietoa saavutetuista tavoitteista ja mahdollisista sudenkuopista. Siitä on meille  hyötyä, voimme luoda tarvittavan dokumentaation ja viedä ohjelmistokehityksen loppuun alan parhaita käytäntöjä ja käänteistä suunnittelua soveltaen.

Lue lisää

Ylläpito

Tarjoamme järjestelmäkoulutusta ja tukea, joiden avulla asiakas oppii tuntemaan ratkaisun taustan ja etsimään vastauksia olennaisiin kysymyksiin voidakseen aloittaa uuden ratkaisun tai ohjelmiston käytön oikein ja tehokkaasti.

Jos tarvitset neuvoa, ylläpitoa tai tukea, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, vaikka heti tänään.

Lisäksi tarjoamme konsultaatiota, hosting-, ylläpito- sekä päivitys- ja valvontapalveluja, jotta kaikki järjestelmät pysyisivät toimivina. Järjestelmät voivat sijaita ulkopuolisissa pilvipalveluissa tai asiakkaan infrastruktuurissa.  Ylläpito- ja tukipalvelumme lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja mukavuus.

Lue lisää