fbpx

Meie teenused

Kas otsite võimalust IT-lahenduste kaudu lihtsustada oma äritegevusi või tõsta müüki? Meie õppinud asjatundjad, lai kogemuste pagas ja õiged tööriistad, pakuvad selleks teile parima võimaluse.

Pakume täisteenust, mis hõlmab kliendi ja süsteemi vajaduste analüüsi, sobiva süsteemilahenduse ja integreerimisvõimaluste leidmist. Oleme kogenud ja pädevad tarkvaraarenduses ning süsteemide integreerimises (tarkvara, andmebaasid, seadmed jne.).  Kõiki meie teenuseid saadab ka edasine asjatundlik tugi ja hooldus, mis lähtub kliendi vajadustest ja mugavusest.

Analüüs

IT-projekt algab tavapäraselt esialgse analüüsiprotsessiga, mille käigus selgitame välja kliendi äritegevuse ja süsteemi eripärad. Mõned analüüsid on valmivad paari tunniga, teised vajavad rohkem aega ja põhjalikumat lähenemist – kõik see sõltub projekti ulatusest.

Äritegevuse ja süsteemi analüüsi etapid:

  • Alustame süsteemi analüüsist, tehes põhjalikult selgeks kliendi ärimudeli ja protsessid.
  • Ärisüsteemi analüüsi käigus selgitame välja, kuidas olemasolev süsteem töötab ja erinevaid protsesse mõjutab. Selle käigus pöörame tähelepanu süsteemi arhitektuurile, moodulitele, liidestele ja andmetele.
  • Viime läbi nõuetele vastava analüüsi tarkvaraarendus- või integratsiooniprojekti osas.
  • Määrame kindlaks uue või täiustatava tarkvara integratsiooni vajadused ja tingimused.
  • Lõpuks paneme kokku dokumendi kogutud teabega: selgitused, diagrammid ja protsessiskeemid, mis aitavad kindlaks määrata arendusvajadused ning lisanõuded.
Loe lisa

Disain

IT-projektisüsteemi disainimise eesmärgiks on tõhususe ja kasumlikkuse suurendamine ning lihtsa kasutaja kogemuse pakkumine. Kuna iga klient ja süsteem on erinev, läheneme igale süsteemile lähtudes kliendisüsteemi spetsifikatsioonides ning eesmärkidest et saavutada soovitud tulemused.

Peale tarviliku info kogumist, süsteemi ja äritegevuse analüüsi ning kliendi olemas oleva süsteemi(de) võimekuse ja projekti eesmärgi hindamist, saame alustada süsteemi disainimist. Süsteemi disainimises kasutame ülalt alla või alt üles lähenemist ja loome hästi toimiva ja loogilise süsteemi. Süsteemi disainimisel  keskendume süsteemi arhitektuurile, loogikale ja andmevoogudele ning erinevate kasutajate vajadustele.

Loe lisa

Tarkvaraarendus

Me pakume tarkvaraarendusteenuseid olemasolevate süsteemide täiustamiseks või uute loomiseks. Uue tarkvara või integratsioonide ülesehitamine on meie jaoks ülimalt põnev. Kasutame selleks nii standardseid kui ka nn „rätsepatööna“ valminud tarkvaraarendusmeetodeid.

Peale projekti ulatuse paika saamist, saame kindlaks määrata kliendi süsteemi vajadused ja käima lükata arendusprotsessi. Et meie võimekad spetsialistid oskavad leida kõik vajalikud andmed otse süsteemidest, saavad kliendid samal ajal teiste oluliste äritegevuse osadega tegeleda.

Pakume professionaalseid teenuseid ja täidame oma lubadusi, muutes koostöö sujuvaks ning tõhusaks. Arendustegevuse käigus kanname hoolt projekti haldamise ja selge suhtluse eest, lisaks programmeerimise, dokumenteerimise, katsetamise ning edasiste täiustuste eest. Oleme klientidele uute süsteemide juurutamisel alati toeks ja abiks.

Iga projekt on erinev ja meile meeldivad uued väljakutsed. Oleme alati valmis oma oskusi ja töömeetodeid laiendama. Siin on lühiülevaade tehnoloogiatest ja tööriistadest, mida igapäevaselt kasutame:

Tehnoloogiad: C#, Python, PHP, JavaScript, Node.js React Native, Microsoft SQL, SQLite, Sybase, MariaDB, PostgreSQL, MySQL,  Oracle Database jne.

Tööriistad: JIRA, Bitbucket, VS Code, Visual Studio jne.

Loe lisa

Süsteemi integratsioon

Süsteemide integratsioon võimaldab väärtuse loomist mitmes ärivaldkonnas. Ettevõtted väärtustavad lahendusi, mis tõstavad nähtavust turul ja loovad läbi lihtsustatud protsesside efektiivsust.

Lisaks aitavad rahulolevad töötajad, kes toimivaid töövahendeid kasutavad, paremate tulemuste saavutamisele kaasa. Integratsioon aitab langetada ettevõtte kulusid ja leevendada turvariske, sest kõiki protsesse hallatakse automaatselt ühe platvormi kaudu ilma inimsekkumiseta.

Me pakume tarkvara-tarkvara ja riistvara-tarkvara integratsioone. Kasutame parimaid integreerimise meetodeid ning rakendame kitsamad või laiemad integratsiooni tasemed et aidata klientidel saavutada soovitud eesmärke.

Aitame luua väärtuslikke integratsioone erinevate süsteemide ja tarkvara vahel nagu veebipoed, ERP-süsteemid, APS, tootmise planeerimine, andurid (IOT), tootmismasinad ning mitmesugune riiuli- ja eritellimusel valmistatud äritarkvara.

Loe lisa

Arenduste jätkamine

Me pakume arenduste jätkamise võimalust, võttes üle teiste pakkujate poolt algatatud projekte. Ehkki vastavad projektid on pigem keerukad ja neile kulub rohkem aega, on nad meie klientide jaoks möödapääsmatud ja vajalikud. Meie meeskond on edukalt üle võtnud ja klientideni toimetanud mitmesuguseid arendusprojekte, seda isegi standardse dokumentatsiooni olemasoluta.

Kui kasutate toodet, teenust või tarkvara, mis on iganenud, puuduliku funktsionaalsusega või ei vasta teie ärilistele ootustele, siis võtke meiega ühendust ja leiame teile parima lahenduse.

Taolistes projektides teeme tihedat koostööd projekti eelnevate arendajatega, kes annavad meile olulise ülevaate projektist ning jagavad teavet saavutatud eesmärkidest ja võimalikest komistuskividest. See annab meile eelise ja võimaluse koostada nõutav dokumentatsioon ning reastada arenduse head tavad lõpetamata arenduse pöördprojekteerimise käigus.

Loe lisa

Hooldus ja tugi

Pakume süsteemikoolitusi ja tuge, mis on tähtsad uute lahenduse tausta tundmaõppimiseks ning olulistele küsimustele vastuste saamiseks, et lahendused saaksid tõhusalt toimida.

Kui kasutate toodet, teenust või tarkvara, ning vajate konsultatsiooni, hooldust või tuge, siis aitame teid meelsasti. Võtke meiega ühendust juba täna.

Lisaks pakume nõustamis-, majutus-, hooldus-, uuendus- ja seireteenuseid, et kõik süsteemid toimiksid muretult. Süsteemid võivad asuda meie poolt võõrustatud pilves või kliendi enda taristus. Pakume hooldus- ja tugiteenuseid, mis lähtuvad kliendi vajadustest ning mugavusest.

Loe lisa