Külastajate haldus

Hoidke Visiteri abil oma töökoht turvalisena. Vaadake täpselt, kes, millal ja miks teie ettevõtet külastavad. Kasutades Visiteri ei pea te külaliste saabudes töötajate leidmisele aega kulutama, käsitsi nimesilte kirjutama ja külastusaegade kohta allkirju võtma.

Iseteeninduskiosk

Külalised saavad end registreerida iseteeninduskioskis e-posti aadressi või ID-kaardiga, misjärel trükitakse neile automaatselt nimesilt, antakse soovi korral WiFi paroolid ning juhatatakse õigesse koosolekuruumi.

Ülevaade külalistest

Võõrustaja, kelle juurde külastajad saabusid, saavad sellest, soovi korral, märguande lühisõnumi või e-kirjana. Vastavas veebikeskonnas on igal ajahetkel ülevaade teie ettevõtte külalistest.

Eelised ja võimalused

Ühilduv

Visiter on ühildatav erinevate läbipääsusüsteemidega.

Pilveteenus

Tarkvara on kasutatav nii pilveteenusena kui ka on-premise lahendusena.

Turvaline

Külastajad registreeritakse enne ruumidesse sisenemist, seega on tagatud ainult volitatud juurdepääs.

Kasutajasõbralik

Visiter on kasutajasõbralik ja loogilise kasutajaliidesega, mille tundma õppimine on kiire ning intuitiivne.
Kuna külaliste registreerimine muutub senisest kiiremaks ning lihtsamaks, siis hoiavad seeläbi aega kokku nii sekretärid, büroojuhid kui ka kõik teised kollektiivi liikmed.

Paindlik

Pakume võimalust ühildada Visiteri ka juba eelnevalt paigaldatud või juurutatud süsteemidega, nagu läbipääsusüsteemid, turnikeede või liftide juhtimine, parkimise registreerimine, külaliste WIFI haldamine jne.

Analüüsitav

Vajalik info külastajate kohta salvestatakse. Saate ülevaate külastajate arvust, külastajate võõrustajatest ja muust seonduvast.

Meie kliendid